Een bestelauto volgens de wet

De aangeschafte e-NV220 is voor de belasting een "middelgrote bestelauto" en moet daarvoor aan de volgende eisen voldoen:

  • De bestelauto is voornamelijk ingericht voor het vervoer van goederen.
  • De laadruimte moet een vaste, vlakke laadvloer hebben over de hele breedte en lengte van de laadruimte.
  • In de laadruimte mogen geen zitplaatsen aanwezig zijn.
  • De toegestane maximummassa is maximaal 3.500 kilo. De toegestane maximummassa is het gewicht van de bestelauto vermeerderd met het toegestane gewicht aan inzittenden en lading samen.

Daarnaast zijn er eisen aan de ombouw en inrichting.

Inrichtingseisen

Categorie: Middelgrote bestelauto zonder verhoogd dak (ruimtewagens, minibusjes, terreinauto’ en dergelijke)

  • Dak laadruimte: minder dan 25 cm hoger dan de bovenkant van de portieropening van de bestuurder
  • Zijruiten: aan de rechterzijde van de laadruimte mag 1 zijruit aangebracht zijn aan de linkerzijde van de laadruimte mogen geen zijruiten zitten
  • Laadruimte (blok): minimaal 125 cm lang, minimaal 98 cm hoog over een breedte van minimaal 20 cm en over een lengte van minimaal 125 cm
  • Vaste wand: direct achter de bestuurderszitplaats over de volle breedte en hoogte van de bestuurderscabine de vaste wand mag 1 of meer vaste ramen naast elkaar hebben van maximaal 40 cm hoog en met voorzieningen voor de veiligheid